24 มกราคม 2561, 16:39 น.

ความสำคัญของการพัฒนาตนเอง

  • 18 พฤษภาคม 2558, 04:32 น. |
  • เปิดอ่าน 60,580
แชร์ไปยัง twitter

0

ทั้งหมด +

ความสำคัญของการพัฒนาตนเอง

- +

โดย...ชุติมา สุวรรณเพิ่ม

การพัฒนาตนเองมีความสำคัญอย่างน้อยทุกๆ คนก็ต้องการชีวิตที่มีความสุขในสังคม แล้วการที่เราทำได้ประสบความสำเร็จก็จะกลายเป็นเป้าหมายของมนุษย์สมบูรณ์ ที่เราสามารถทำได้ตามความต้องการของตัวเองได้ มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ทำให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนเองได้ในเกือบทุกเรื่อง ลองมาเริ่มต้นกันดูนะ

เริ่มกำหนดพฤติกรรมเป้าหมาย ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไขด้วยตัวเองในสิ่งที่คุณตัดสินใจจะทำ และลองคิดถึงความสุขและความสำเร็จที่คุณได้รับเสมือนว่า
เราสามารถพัฒนาตนเองสำเร็จแล้ว
ยกตัวอย่างเช่น ในบรรยากาศการทำงาน คุณค่อนข้างเป็นคนเก็บตัวสักหน่อย ลองพยายามเปิดใจ ยินดีและยอมรับกับความเปลี่ยนแปลง เราอาจเริ่มจากจุดเล็กๆ เช่น การเป็นพี่ที่ดีให้กับน้องๆ ทักทายด้วยรอยยิ้ม
เลือกใส่ใจและรับฟัง คิดเสียว่าในการทำงานคนเราผิดพลาดกันได้ ยิ่งถ้าเรื่องเล็กๆ น้อยๆ การเรียนรู้ปล่อยวางและให้อภัยได้แล้ว คุณจะพบว่าตัวเราเองที่รู้สึกมีความสุขที่สุด

เลือกเทคนิคด้วยตนเอง การเลือกเทคนิคด้วยตนเอง ง่ายที่สุดคือ กำจัดหรือหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้เราทำสิ่งเดิมๆ เช่น ติดออนไลน์นอนดึก ไม่ยากก็ปิดโทรศัพท์ไปเลย ต้องตัดใจ!

จำเป็นจะต้องสังเกตพฤติกรรมปัจจุบัน จึงควรมีการบันทึกพฤติกรรม (Recording your behavior) ตั้งแต่ในครั้งแรกที่กำหนดเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นฐานในการประเมินความก้าวหน้าและเพื่อการเปรียบเทียบต่อไป วิธีการบันทึกให้ใช้วิธีการที่ปฏิบัติได้ไม่ยาก ควรบันทึกอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง แต่ไม่ควรนานกว่า 3-4 สัปดาห์/ครั้ง

การเริ่มต้นพัฒนาตนเองไม่ได้ดีแค่ตัวเอง แต่มีความสำคัญต่อบุคคลอื่นๆ อีกด้วย เนื่องจากบุคคลย่อมต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การพัฒนาในบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลต่อบุคคลอื่นด้วย การปรับปรุงและพัฒนาตนเองจึงเป็นการเตรียมตัวให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของผู้อื่น ทั้งบุคคลในครอบครัวและเพื่อนในที่ทำงาน ที่จะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แชร์ไปยัง twitter

0

ทั้งหมด +
นโยบายการเผยแพร่ซ้ำ

ค้นหางาน

งานมากกว่า 8 ตำแหน่ง พร้อมให้คุณสมัคร