ภาพประกอบ บริษัท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ สถาปนิก/ฝ่ายอาคารสถานที่

วันที่ลงประกาศ 15 ธ.ค. 59 | เปิดอ่าน 493 ครั้ง |

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

Share to twitter

0

ทั้งหมด +

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

     • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
       มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

     &b

อ่านต่อ

รายละเอียดงาน

1. ออกแบบและเขียนแบบ งานต่อเติมหรือปรับปรุงพื้นที่ และงานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก
2. ให้คำปรึกษางานก่อสร้าง และงานปรับปรุงพื้นที่
3. รวบรวม / วิเคราะห์ การใช้พื้นที่ของสำนักงาน (Utilize Area)
4. ทำ presentation 2 มิติ และ 3 มิติ ประกอบการทำงานในส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ: ชาย
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
ด้าน : งานโยธา งานก่อสร้าง และงานออกแบบ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบงานโยธา และงานก่อสร้างได้
2. ควบคุมงานก่อสร้างและประมาณราคาได้
3. สามารถใช้โปรแกรม Sketch Up หรือ 3D อื่นๆ, AutoCad และ PhotoShop ได้
4. สามารถออกแบบงานสถาปัตยกรรมหรือตกแต่งภายใน 

  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว