ภาพประกอบ บริษัท B.Grimm

รับสมัคร Service Mechanic

วันที่ลงประกาศ 4 ม.ค. 60 | เปิดอ่าน 2,924 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

Share to twitter

0

ทั้งหมด +

B.Grimm Group is a multi business corporation active in the fields of energy, cooling, healthcare, lifestyle, transport and real estate. The group was established in 1878, which makes us one of the oldest corporate citizens in Thailand. We seek to contribute to society by promoting all aspects of civilization, be it the economic sector or the development of education, culture, sports, and environment. As a unique contribution to the civilization in Thailand, we conduct our business with compassion, always wanting our associates, business partners and society at large to experience progress, prosperity and happiness.

อ่านต่อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทางด้านช่าง
3. มียานพาหนะเป็นของตนเอ (รถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์)
4. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
5. มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมาก สามารถติดต่อกับลูกค้าได้ดี
6. มีความรับผิดชอบ
7. มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
8. มีความตั้งใจในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
9. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว