ภาพประกอบ บริษัท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ /งานสื่อยุคใหม่ สังกัดสำนักงานกลาง

วันที่ลงประกาศ 21 ม.ค. 60 | เปิดอ่าน 669 ครั้ง

ข้อมูลตำแหน่งงาน

ปิดรับสมัคร

Share to twitter

0

ทั้งหมด +

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

     • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
       มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

     &b

อ่านต่อ

รายละเอียดงาน

1. ร่วมเป็นทีมงานผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และสารคดีของ สวทช.ทั้งในและนอกสถานที่
2. บริหาร วางแผน จัดการงานผลิตรายการโทรทัศน์ของ สวทช.ที่รับผิดชอบ
3. ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางด้านเทคนิคแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก
5. คิดสร้างสรรค์ผลงาน รูปแบบรายการใหม่ๆ
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดได้ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ศิลปกรรม ,วิทยุและโทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
ด้าน : งานผลิตรายการโทรทัศน์ ถ่ายภาพ ตัดต่อวีดีโอ มัลติมีเดีย

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความเชี่ยวชาญงานผลิตรายการโทรทัศน์ ถ่ายภาพนิ่ง/วีดีโอ และใช้งานโปรแกรมกราฟิกที่เกี่ยวข้องได้ดี
2. เข้าใจกระบวนการผลิตรายการ หากเคยผ่านงานภาพยนตร์ โทรทัศน์ โฆษณา มิวสิควีดีโอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะงานครีเอทีฟ
4. สามารถเขียนบทโทรทัศน์ได้พอสมควร
5. อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
6. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษพอสมควร 

  • ปิดประกาศรับสมัครงานแล้ว